Extrapolarea liniei de tendință, Metoda de extrapolare a calculului online. Utilizarea extrapolării în Microsoft Excel

Metode si tehnici de previziune
Valoarea pas este adăugată la prima valoare de început, apoi adăugată la fiecare valoare ulterioară.

Extras din document Extrapolarea constă, în esenţă, în prelungirea în viitor a evoluţiei constatate în trecut. Cu alte cuvinte, viitorului i se atribuie logica şi structura dezvoltării din trecut, pornindu-se de la premisa că în evoluţia fenomenului sau procesului analizat nu vor avea loc transformări esenţiale, care să modifice substanţial această evoluţie.

Tutorial Excel - 7. Grafice

De obicei fenomenele economice prezintă o astfel de inerţie ex. În funcţie de modul de separare a liniei de evoluţie dintre diferitele influenţe, există extrapolarea mecanică care se bazează numai pe tendinţa principală şi extrapolarea euristică care porneşte de la analiza perioadei precedente, introducându-se anumite corecturi în linia evoluţiei sau în legătura dintre variabile, în funcţie de modificarea previzibilă a derulării fenomenului sau în funcţie de opţiuni ale factorilor de decizie.

În raport de datele disponibile şi de specificul problemei analizate se utilizează diferite procedee de extrapolare şi anume extrapolarea analitică, extrapolarea fenomenologică, extrapolarea prin curbă înfăşurătoare.

extrapolarea liniei de tendință

Extrapolarea analitică porneşte de la ipoteza unei evoluţii ai cărei parametrii se determină astfel încât să se obţină cele mai mici erori de estimare. Ea se poate aplica unor serii cronologice sau unei funcţii de corelaţie. Trendul este componenta principala a seriilor cronologice si reprezinta tendinta generala, linia principal de evolutie a unui fenomen, sesizabila pe perioade extrapolarea liniei de tendință de timp.

extrapolarea liniei de tendință

Extrapolarea de acest gen se poate realiza, în problemele simple, cu ajutorul sporului mediu absolutcu alte cuvinte a raţiei medii, sau cu ajutorul ritmului mediu anual.

Metoda sporului mediu se foloseşte pentru a previziona evoluţii non-staţionare cu tendinţă aproximativ liniară. Această metodă poate fi văzută ca o aplicaţie a metodei mediei aritmetice simple însă nu pe valorile iniţiale care nu sunt staţionare ci pe diferenţele de ordinul întâi sporurile.

It is possible to include more than two points, and averaging the slope of the linear interpolant, by regression -like techniques, on the data points chosen to be included.

În cazul tendinţelor aproximativ liniare diferenţele de ordinul întâi sunt staţionare şi deci putem aplica oricare din metodele specifice seriilor staţionare. Previziunea finală este realiztă prin adunarea sporului mediu la ultima valoare înregistrată: unde reprezintă sporul mediu de creştere iar p este orizontul de previziune.

Determinantul sistemului 6 se numește determinantul Vandermonde1 și are o expresie analitică [2]. Soluția la acest sistem de ecuații algebrice liniare poate fi obținută prin una dintre metodele descrise în [3]. Pentru a obține matricea inversă A -1, puteți utiliza funcția MOBRcare este inclusă în setul de funcții standard ale Microsoft Excel.

În cazul extrapolării mecanice, se determină mai întâi sporurile cu baza în lanţ pentru fenomenele care au tendinţa de evoluţie sub forma unei progresii aritmetice şi apoi se stabileşte sporul mediu.

Aceste cerinţe trebuie urmărite când se alege forma funcţiei sau se alege acea funcţie care satisface extrapolarea liniei de tendință mai complet aceste exigenţe.

extrapolarea liniei de tendință

Extrapolarea de acest tip pleacă de la ipoteza că oricare din valorile reale ale seriei dinamice se obţin prin suprapunerea următoarelor elemente: o variaţie stabilă de lungă durată, numită tendinţă, care dă sensul general al evoluţiei; variaţii periodice în jurul acestei tendinţe; variaţii întâmplătoare aleatoare. Preview document.

Mai multe despre acest subiect