Calculul valorii juste a unei opțiuni

calculul valorii juste a unei opțiuni

Declarația săptămânii

Panelul 1 — Tratamentul amortizării cumulate 1. Calculul valorii juste a unei opțiuni 2 — Disponibilizarea rezervei din reevaluare 1. Acest dezavantaj apare foarte clar în cazul firmelor care au multe active individuale de reevaluat zeci, sute sau chiar mii de repere.

câștigând bani pe internet în 17 moduri

Implicații fiscale ale reevaluării imobilizărilor Creșterea semnificativă a prețurilor tipuri de opțiuni prin sincronizare perioada de hiperinflație din România până la închiderea luidupă datele BNRprecum și evoluția spectaculoasă a prețurilor la imobiliare de până în au condus la actualizări importante ale valorilor unor active imobilizate corporale — îndeosebi clădiri și terenuri — în perioadele respective Istrate, ; Istrate, Opțiunea pentru reevaluare a devenit liberă din anul Hotărârea Guvernului nr.

Argumentele invocate de firmele care optau pentru reevaluare se înscriau îndeosebi pe linia unei mai bune informări prin cifrele contabile, dar aveau și aspecte de natură financiară ori fiscală.

Applications Linguee

Astfel, într-o perioadă de decapitalizare a firmelor românești prin inflația mare, constatată până în anulreevaluarea contribuia la o anumită creștere a capitalurilor proprii și deci la un bilanț mai atrăgător în relația cu terții finanțatori, stat, public. De asemenea, argumentul fiscal a devenit decisiv, la un moment dat, pentru opțiunea de reevaluare a clădirilor.

Știm că baza de impozitare pentru impozitul pe clădiri era valoarea de înregistrare în contabilitate a clădirilor. Astfel, în perioada de creștere semnificativă a prețurilor la imobiliare până înstatul a înțeles să beneficieze și el de această situație și a introdus în legislația fiscală — partea de impozite locale — reguli speciale pentru impozitul pe clădiri.

câștigați bani pe Internet cu un browser deschis

Această precizare a legii fiscale a reprezentat un stimulent hotărâtor pentru reevaluarea clădirilor de regulă o dată la trei ani.

De altfel, găsim această periodicitate în notele la situațiile financiare ale multor societăți cotate la bursă.

Tutorial Excel - 5. Formule si functii

Reevaluarea pe motive de impozit pe clădiri rămâne o opțiune interesantă și în condițiile aplicării noului Cod fiscal Legea nr. Având în vedere această opțiuni binare nasdaq, putem să ne așteptăm ca unele firme să renunțe la reevaluarea contabilă a clădirilor, mai ales în condițiile în care Ordinul ministrului finanțelor publice nr.

curs de câștig bitcoin

Totuși, începând cu luna maiaceastă recunoaștere fiscală a reevaluării este anulată de impozitarea obligatorie a rezervei din reevaluare, pe măsura amortizării imobilizării reevaluate. În aceste condiții, după contabilizarea pe cheltuieli a unei deprecieri, valoarea contabilă va diferi de valoarea fiscală, aceasta din urmă fiind de regulă la nivelul valorii contabile nete stabilite pe baza valorii de intrare, adică a valorii contabile nete la care s-ar fi ajuns dacă nu se făcea nicio reevaluare.

2. Deprecierea unei CGU sau a unui grup de astfel de unități.

Din punctul de vedere al reflectărilor contabile și al urmăririi sumelor de contabilizat ca diferențe din reevaluare pozitive sau negative, este util să ținem cont de evoluția valorii nete a imobilizării respective, valoare netă stabilită pe baza valorii de intrare și a regimului de amortizare ales, în condițiile în care nu s-ar fi operat nicio reevaluare apreciere sau depreciere.

Comparând această valoare contabilă netă teoretică cu valoarea justă, aflăm ușor diferența netă din reevaluare la care se ajunge la fiecare închidere — de altfel, această diferență trebuie să apară în note, conform pct. Cel mai simplu este ca la fișa mijlocului fix — ca document în care se prezintă toate detaliile, inclusiv valorile, privind fiecare obiect de evidență în parte— să se atașeze un tabel cu calculul valorii contabile nete teoretice, față în față cu valoarea justă și, prin compararea celor două, să apară diferența de reevaluare netă, pozitivă sau negativă.

citate pentru opțiuni binare

În cazul reevaluărilor pozitive care nu urmează unei deprecieri, contabilizarea este simplă și exemple de acest tip se pot găsi în numeroase lucrări de contabilitate financiară. Dacă evoluția ulterioară a valorii juste conduce din nou la o apreciere a imobilizării, atunci este necesar să contabilizăm diferența, mai întâi la venituri, după care, dacă este cazul, trecem din nou la creditarea contului În această situație avem de calculat suma de trecut la venituri.

Dacă imobilizarea reevaluată nu este amortizabilă, atunci venitul maxim va fi egal cu cheltuiala anterioară cu deprecierea. Dacă, dimpotrivă, imobilizarea pentru care constatăm o astfel de apreciere este amortizabilă, suma de trecut la venituri nu are cum să fie egală cu cheltuiala anterioară cu deprecierea și sunt necesare calcule suplimentare pentru identificarea sumelor de trecut în conturi.

Chiar dacă OMFP nr.

A intervenit o problemă.

Renunțarea la reevaluare, adică revenirea la modelul costului Trecerea de la modelul costului la modelul valorii juste și invers reprezintă o schimbare de politică contabilă, pentru care OMFP nr. Totuși, OMFP nr. Acestea din urmă simplifică în mod foarte oportun evidențele și raportările contabile. Calculele specifice renunțării la reevaluare și implicit contabilizarea operațiunii se fac în funcție de opțiunea firmei în ceea ce privește regimul calculul valorii juste a unei opțiuni din reevaluare: disponibilizarea eșalonată sau la scoaterea din funcțiune: Câștigurile pe strategii reale de opțiuni binare cazul opțiunii pentru transferul eșalonat de la lasingura operațiune de contabilizat este închiderea contuluiîn corespondență cu contul de imobilizări implicat.

Prima versiune este simplă și extrem de ușor de aplicat. În al doilea caz, se pune problema identificării rezervei corespunzătoare sumelor amortizate din valoarea imobilizării. Despre ce este vorba?

Postat pe Allbest. Determinarea valorii recuperabile a unui activ.

O soluție ar fi să reconstituim suma care s-ar fi transferat eșalonat de la la pe măsura amortizării activului imobilizat. Lucrurile pot deveni complicate dacă luăm în considerare o succesiune de valori juste care se schimbă de la an la an și care au condus fie la aprecieri, fie la deprecieri. Din fericire, OMFP nr.

Cadrul de referințăRegulamentul UE nr. Regulamentul respectiv constituie un nou cadru pentru fondurile structurale și de investiții, incluzând Fondul de Coeziune. În mod particular, conform art.

Va urma Istrate, C. Rapcencu, C. Toma, C.

Mai multe despre acest subiect