Antrenarea centrului de instruire,

Centrul Național de Excelență Profesională – Calea ta spre succes!

sfaturi despre cum să faci bani în public câștigurile 2020 online

Centrul Național de Excelență Profesională Calea ta spre succes! CNEPB este un proiect național care implică și antrenează bibliotecarii din toate rețelele în acțiuni de instruire.

modalitate de a câștiga bani decenți cât poți câștiga pe bitcoinul 2020

Sălile de instruire, organizate într-un ambiant plăcut și dotate cu mobilier și echipament necesar — calculatoare, laptopuri, tablete, videoproiector, tablă interactivă, imprimante performante, camere video, fotoaparat digital asigura derularea procesului de instruire în condiții optime.

Panou 1 Istoric Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari și-a deschis larg ușile, în data de 28 martie Misiune CNEPB — Inițiem, dezvoltăm și împărtășim oportunități sporite de formare profesională pentru sistemul național de biblioteci și comunitate, livrând cunoștințe și competențe performante, prin conjugarea tradițiilor și inovațiilor biblioteconomice Viziune CNEPB — Instituție lider de excelență pentru rețeaua antrenarea centrului de instruire de biblioteci, cu un management de calitate instituționalizat, axat pe diseminarea tendințelor în biblioteconomie prin oferte educaționale bazate pe inovații necesare comunității și dezvoltării profesionale a bibliotecarilor.

Galeria Video Personalul aeronautic antrenat într-un ciclu de instruire pentru un zbor mai sigur Organizarea procesului de pregătire şi instruire pe profil antiterorist a specialiştilor din cadrul autorităţilor abilitate rămâne în continuare una dintre sarcinile principale ale Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate. În contextul activizării entităţilor teroriste pe plan regional şi internaţional, transpuse în comiterea tot mai frecventă a atentatelor la nodurile de transport şi locurile de aglomerare în masă, Serviciul de Informaţii şi Securitate realizează măsuri instructiv-practice planificate, desfăşurând un ciclu de instruire destinat personalului aeronautic. Instruirea a inclus un şir de discipline ce au avut drept scop formarea, dezvoltarea, perfecţionarea şi menţinerea nivelului de pregătire individuală, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale în timp de pace şi în eventuale situaţii de criză. Scopul îndrumarului este de a susține măsurile de asigurare a securității cetățenilor și de a preveni vulnerabilitățile obiectivelor protejate.

Obiectivele prioritare ale CNEPB iniţierea şi dezvoltarea cooperării pentru modernizarea, diversificarea activităţii bibliotecare prin suport formativ; asigurarea unei platforme de instruire, care va oferi noi oportunităţi de formare pentru bibliotecari în corespundere cu necesităţile de dezvoltare profesională a bibliotecarilor din Republica Moldova; desfăşurarea activităţilor pentru dezvoltarea şi valorificarea potenţialului uman din comunitatea regională şi naţională, în colaborare cu alte organizaţii interesate de performanţă durabilă a specialiştilor din sfera infodocumentară; realizarea proceselor de educaţie continuă; reactualizarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale ale specialiştilor din structurile infodocumentare; crearea unor parteneriate antrenarea centrului de instruire centre de formare continuă şi instituţii de specialitate.

Centrul de Antrenarea centrului de instruire, prin activitățile organizate asigura: educarea culturii instruirii continue; motivarea aspirației bibliotecarului către instruire continuă și perfecțiune; un mediu de lucru încurajator pentru cursanți să evolueze spre perfecționare; un cadru generator al posibilităților de instruire și perfecționare continuă;  forme nonformale și ludice de învățare, exemple reale, din viața bibliotecilor și bibliotecarilor; abordarea sistemică a instruirii; demonstrarea avantajelor formării continue; încurajarea sistemelor personale de învățare; catalizarea constituirii unei comunități  de bibliotecari instruiți pentru inovare.

câștiguri reale acasă prin internet cum să faci bani online în orice mod

Centrul de Excelență, prin activitățile organizate dezvolta atitudini, instrumente, experiențe care vor face bibliotecarii capabili să conceapă noi metode de activitate, noi servicii și activități; influențeaza și generează mutații pozitive de mentalitate profesională de sorginte să transforme bibliotecarii în adepți al instruirii continue, să capete măiestrie și fluență în transformarea bibliotecii în biblioteca visurilor utilizatorului, comunității.

Mai multe despre acest subiect